Projekty

Projekčná činnosť

Vypracovanie kvalitnej projektovej dokumentácie pri obnove bytového domu je prvým a preto mimoriadne dôležitým krokom ku kvalitnej realizácii.
Na základe dlhodobých skúseností s komplexnou obnovou bytových domov vypracujem projekt na mieru pre daný objekt a lokalitu, pričom dbáme na
optimálne riešenie pre naplnenie vašej spokojnosti. Architektonicko-stavebné riešenie je navrhované vždy na konkrétny objekt a plne rešpektuje potreby daného objektu.

PONÚKANÉ ČINNOSTI:

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre komplexnú, alebo čiastočnú obnovu bytových domov
Vypracovanie projektovej dokumentácie na odstránenie systémových porúch bytového domu
Projektová dokumentácia vypracovaná v súlade s rozsahom potrebným pre vydanie stavebného povolenia, podmienok a príloh určených od spôsobu financovania (pre potreby ŠFRB príp. komerčného úveru)

V PROJEKTOVEJ ČINNOSTI REALIZOVANEJ NAŠOU SPOLOČNOSŤOU JE ZAHRNUTÁ:

termovízia objektu
poradenstvo ohľadom možnosti prevedenia stavebných úkonov a riešenia konštrukčných detailov
konzultácie s vybranými výrobcami stavebných materiálov

 

ZABEZPEČUJEME:
obhliadky stavby, dignostika technického stavu
• konzultácie
zamerané stavby
• technické poradenstvo
vypracovanie projektovej dokumentácie pre financovanie zo štátneho fondu rozvoja bývania „ŠFRB", alebo pre komečný úver (iné financovanie „vlastné zdroje")
• zabezpečenie jednotlivých profesií
inžinierska činnosť
• stavebný a autorský dozor počas realizácie vrátane fotodokumentácie priebehu prácREFERENCIE PROJEKTOVÝCH DOKUMENTÁCIÍ

BD Dukelská 49, Modra

Projektová dokumentácia,komplexná obnova bytového domu pre potreby ŠFRB 0% úrok.Predpoklad realizácie r.2024.

BD Sklenárová 6-8, Bratislava

Projektová dokumentácia odstránenie systémovej poruchy balkónov a obnova fasády pre potreby komerčného úveru.

BD Záhorácka 38-44, Malacky

Projektová dokumentácia-komplexná obnova byt.domu r.2023 pre potreby ŠFRB 0% úrok.Predpoklad realizácie r.2024.

BD Eisnerova 19-21, Bratislava

 Projektová dokumentácia obnova bytového domu pre potreby ŠFRB 0% úrok. Zabezpečenie inžinierskej činnosti so stavebným povolení. Predpoklad realizácie r.2022.

BD Kuklovská 7, Bratislava

Projektová dokumentácia r. 2021 odstránenie systémových porúch-nenávratná dotácia na systémovú poruchu. Zabezpečenie inžinierskej činnosti so stavebným povolením. Začiatok realizácie r.2022

BD Kalinčiakova 2, Modra

Projektová dokumentácia r. 2020,obnova BD pre potreby ŠFRB 0% úrok. Zabezpečenie inžinierskej činnosti so stavebným povolením. Začiatok realizácie 3Q/2021. 

BD Dukelská 33, Modra

Projektová dokumentácia r. 2018, obnova BD pre po­treby ŠFRB, 0% úrok. Zabezpečenie inžinierskej čin­nosti so stavebným povolením. Začiatok realizácie 2Q/2019. 

BD Nezábudkova 16-18, Bratislava

Projektová dokumentácia r. 2018, obnova BD pre po­treby ŠFRB, 0% úrok. Zabezpečenie inžinierskej čin­nosti so stavebným povolením.

BD Gercenova 5, Bratislava

Projektová dokumentácia r. 2017, komplexná obno­va BD pre potreby ŠFRB, 0% úrok. Začiatok realizácie obnovy BD II. Q r. 2019.

BD Pribinova 18, Malacky

Projektová dokumentácia r. 2017, obnova BD pre potreby ŠFRB. Zabezpečenie inžinierskej činnosti so stavebným povolením.

BD Pavla Horova 18, Bratislava

projektová dokumentácia r.2016, komplexná obnova BD pre potreby ŠFRB, úrok 0%. Zabezpečenie inžinierskej činnosti so stavebným povolením. Začiatok realizácie obnovy BD IV.Q.2017. 

BD Kalištná 1-3,Uhrovecká 8,10,12, Bratislava

projektová dokumentácia r.2016, komplexná obnova BD pre potreby ŠFRB, úrok 0 %. Zabezpečovanie inžinierskej činnosti so stavebným povolením. Začiatok realizácie obnovy BD III.Q.2017. 

BD Jamnického 16, Bratislava

projektová dokumentácia r.2015, komplexná obnova BD pre potreby ŠFRB. Komplexná inžinierska činnosť so stavebným povolením a financovaním ŠFRB 0,5% úrok. Začiatok realizácie obnovy BD II.Q.2017.

BD Palkovičova 13, Bratislava

projektová dokumentácia r.2015, komplexná obnova BD pre potreby ŠFRB. Zabezpečenie komplexnej inžinierskej činnosti so stavebným povolením a financovaním ŠFRB 0% úrok. Začiatok realizácie obnovy BD II.Q.2016. 

BD Palkovičová 11, Bratislava

projektová dokumentácia r.2015, komplexná obnova BD pre potreby ŠFRB. Zabezpečenie komplexnej inžinierskej činnosti so stavebným povolením a financovaním ŠFRB - 0% úrok. Začiatok realizácie obnovy BD IV.Q.2016.

BD Sokolská 10-12, Bratislava

projektová dokumentácia r. 2016, komplexná obnova, zateplenie fasády, sanácia a obnova loggií, interiérové práce. Zabezpečenie komplexnej inžinierskej činnosti so stavebným povolením a financovaním ŠFRB-bezúročne. Začiatok realizácie obnovy BD IV.Q.2016.

BD Račianska 43, Bratislava

projekt komplexnej obnovy BD - zateplenie BD, rekonštrukcia strechy, elektroinštalácie, interiérové práce, Zabezpečenie inžinierskej činnosti s financovaním ŠFRB - 1% úrok. Ukončenie realizácie obnovy BD IV.Q.2016. 

BD Kulíškova 7 – 13, Bratislava

projektová dokumentácia komplexnej obnovy BD r. 2014, ukončenie realizácie obnovy BD II. Q  r. 2016, Realizované práce: zateplenie BD, obnova strechy, obnova balkónov, interiérové práce, rozvody ZTI. Zabezpečenie inžinierskej činnosti so stavebným povolením a financovaním ŠFRB - 0%  úrok. 

BD Bagarova 6 – 8, Bratislava

projektová dokumentácia  r. 2014, ukončenie realizácie obnovy BD II. Q  r. 2016, Realizované práce: zateplenie BD, obnova a sanácia loggií, interiérové práce, Zabezpečenie inžinierskej činnosti so stavebným povolením a financovaním ŠFRB - 0%  úrok. 

BD Kuklovská 53, Bratislava

projektová dokumentácia r. 2012, ukončenie realizácie obnovy BD r. 2013 Realizované práce: zateplenie BD, strecha, obnova loggií, interiérové práce, Zabezpečenie inžinierskej činnosti s financovaním ŠFRB-1%  úrok. 

BD Beniakova 5/A, Bratislava

projektová dokumentácia r. 2012, ukončenie realizácie obnovy BD r. 2013 Realizované práce: zateplenie BD, obnova loggií, interiérové práce. Zabezpečenie inžinierskej činnosti s financovaním ŠFRB-1% úrok. 

BD Jamnického 12, Bratislava

projektová dokumentácia r. 2011, ukončenie realizácie obnovy BD r. 2012 Realizované práce: zateplenie BD, obnova loggií, interiérové práce.

Napíšte nám o Vašom projekte a získajte nezáväznú cenovú ponuku.

VYŽIADAŤ PONUKU
Copyright © 2022 jordansp.sk All Rights Reserved
Created by tristanpress.sk