Zateplenie obvodového plášťa

Viac informacií

Rekonštrukcia balkónov a loggií

Viac informacií

Rekonštrukcia striech

Viac informacií

Výmena okien, dverí

Viac informacií

Rekonštrukcia interiéru, exteriéru

Viac informacií

Technické zariadenie

Viac informacií

Projektová dokumentácia

Viac informacií
1

ZATEPĽOVANIE BYTOVÝCH DOMOV

Najčastejšie si pod pojmom zatepľovanie predstavujeme opatrenie, ktorého cieľom je energetická úspora, to je však iba časť výhod, ktoré jeho realizáciou získame. Ďalším nezanedbateľným prínosom je ochrana celej budovy pred zvetrávaním a teda predĺženie jej životnosti. Väčšina panelových domov trpí zatekaním medzi trhlinami a spojmi panelov. Odstránenie tejto poruchy vyrieši nový obvodový plášť budovy.

2

ODSTRAŇOVANIE SYSTÉMOVÝCH PORÚCH BALKÓNOV A LOGGIÍ

Konštrukcie balkónov a loggií sú často zdegradované a staticky nevyhovujú súčasným normám a požiadavkám. Ich betónové konštrukcie vytvárajú tepelný most medzi interiérom a exteriérom. Sanácia by mala byť preto jednou zo základných súčastí obnovy bytových domov.

3

REKONŠTRUKCIA STRIECH

Neoddeliteľnou súčasťou obnovy budov je strešný plášť, ktorý vykazuje veľké tepelné úniky, zatekanie z dôvodu porúch a nesprávneho vyspádovania pôvodnej strešnej krytiny.

4

VÝMENA OKIEN A DVERÍ

V rámci obnovy bytového domu je nemenej dôležitá pre redukciu úniku tepelných strát výmena okenných a dverových výplní.

5

REKONŠTRUKCIA INTERIÉRU A EXTERIÉRU BYTOVÉHO DOMU

Interiér a exteriér je súčasťou vizuálneho hodnotenia bytového domu, ktorý má hlavne estetické hľadisko a je tzv. „čerešničkou na torte“ pri obnove domu.

6

ZÁMOČNÍCKE KONŠTRUKCIE

Neoddeliteľnou súčasťou odstránenia systémovej poruchy balkónov a loggií je výmena skorodovaných a staticky nevyhovujúcich zábradlí, medzistien, striešok a preto je dôležitá ich výmena. V ponuke máme niekoľko tipov zábradlí (kovové s pozinkovanou úpravou, hliníkové).

7

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

Vypracovanie kvalitnej projektovej dokumentácie pri obnove bytového domu je prvým a preto mimoriadne dôležitým krokom ku kvalitnej realizácii. Na základe dlhodobých skúseností s komplexnou obnovou bytových domov vypracujeme projekt na mieru pre daný objekt a lokalitu, pričom dbáme na optimálne riešenie pre naplnenie vašej spokojnosti. Architektonicko-stavebné riešenie je navrhované vždy na konkrétny objekt a plne rešpektuje potreby daného objektu.

Napíšte nám o Vašom projekte a získajte nezáväznú cenovú ponuku.

VYŽIADAŤ PONUKU
Copyright © 2022 jordansp.sk All Rights Reserved
Created by tristanpress.sk